Opdateret d. 16. december 2021

1. SERVICEVILKÅR

Følgende servicevilkår, som omfatter Privatlivspolitikken og eventuelle politikker eller indhold, der vises på webstedet, udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig (“bruger”, “dig”, “din”, “dit, “dine”) og Meneto Software ApS (“Meneto”, “vi”, “os”) (i det følgende samlet benævnt “Servicevilkårene”).  Ved at besøge eller anvende de tjenester, der er tilgængelige via domænet og sub-domænerne på Meneto.com (”Webstedet”), accepterer du at være juridisk bundet af nærværende Servicevilkår. Vi forbeholder os ret til at ændre nærværende Servicevilkår og alle linkede oplysninger fra tid til anden efter eget skøn ved at opdatere dette dokument eller dertilhørende oplysninger. Medmindre andet fremgår af en sådan revision, Meneto har ret til at ændre i forretningsbetingelserne, under forudsætning af at dette er kommunikeret til Kunden 14 dage i forvejen.

2. OVERSIGT OG DEFINITIONER

Meneto har til formål at give adgang til cloudbaserede bogføringssoftware og -tjenester samt hjælpe brugeren med at bogføre den data som brugeren stiller til rådighed. Det data som brugeren uploader vil enten blive kategoriseret og behandlet automatisk eller manuelt af en af vores bogholdere baseret på brugervalg og datainput.

De tjenester vi tilbyder, er beskrevet i og er underlagt nærværende Servicevilkår. En  nærmere definition af vores tjenester er beskrevet  nedenfor under “Omfattede tjenester”.

Vi kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre dele af eller alle vores Tjenester, der offentliggøres på Webstedet, med rimelig forudgående varsel.

Meneto er ikke en revisions- eller bogføringsvirksomhed, og vi tilbyder derfor ikke revisions-, regnskabs- eller skatterelaterede tjenester eller rådgivning udover de tjenester beskrevet under ”Omfattede tjenester”. De oplysninger, du giver, vil blive opbevaret i overensstemmelse med bogføringsloven. Alle sådanne tjenester leveres udelukkende på grundlag af brugernes input og svar på spørgsmål på vores Websted, eller leveres til brugerne gennem vores Tjenester. Alle oplysninger fra Meneto er vejledende og udgør ikke revisions-, regnskabs-, skatterelateret- eller bogføringsrådgivning. Ved anvendelse af tjenesterne, accepterer du, at du er ansvarlig for at overholde gældende regnskabs- og bogføringslovgivning samt anden gældende lovgivning. Du er ansvarlig for indholdet i bogføringen/regnskaberne og nøjagtigheden af bogføringen/regnskaberne samt andre elementer, der udarbejdes gennem Tjenesterne. Ansvaret for aflæggelse af dit regnskab, moms eller skat/oplysningsskema kan under ingen omstændigheder overdrages til Meneto.

Følgende definitioner anvendes i nærværende Servicevilkår:

“Konto” betyder den konto, der ved tilmelding bliver oprettet af Webstedet.

”Tjenester” betyder, samlet benævnt, de tjenester der leveres af Meneto via Webstedet.

“Websted” betyder den hjemmeside, der drives af Meneto på https://meneto.com, en eventuel alternativ webadresse eller Menetos mobilapp.

”Softwaren” betyder den software, som Meneto stiller til rådighed, og den skal benyttes i forbindelse med din brug af Tjenesterne.

“Aftaleperiode” betyder den periode, du har bestilt, abonneret på og betalt for vores Tjenester, som kan opsiges med øjeblikkelig virkning  af os, i tilfælde af en overtrædelse af nærværende Servicevilkår.

3. TILMELDING

Egnethed

For at få adgang til vores Tjenester via vores Websted, skal du være en juridisk person eller en fysisk person på 18 år eller derover, der kan indgå juridisk bindende aftaler. For at blive Registreret Bruger af vores Websted (“Registreret Bruger”), skal du acceptere alle betingelserne og vilkårene i, indarbejdet ved henvisning og linket til nærværende Servicevilkår. Som Registreret Bruger, accepterer du at: (1) Opfylde Servicevilkårene og de på Webstedet beskrevne processer, procedurer og retningslinjer, og (2) være økonomisk ansvarlig for din brug af Webstedet og køb og levering af Tjenester. Meneto forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at afvise, indstille eller ophæve Tjenester til en hvilken som helst person.

Tilmelding.

Du skal være Registreret Bruger, før du kan anvende Tjenesterne, og du har derfor læst, forstået og accepteret vores Servicevilkår.

Meneto indsamler og behandler løbende personoplysninger i forbindelse med levering af vores produkt til vores kunder og potentielle kunder. Indsamling af data om Menetos kunder sker på 3 forskellige stadier:

Leads: Inden der er etableret et kundeforhold

Dette scenarie omhandler situationen, hvor en potentiel kunde er inde og læse om Meneto. Dette kan enten være via Menetos hjemmeside, oprettet en prøveperiode, kontaktet salg eller supportafdelingen, booket et møde eller deltaget i en marketingskampagne. Vi betragter disse som potentielle kunder (leads). Data indsamles for at kunne informere Leads om Menetos produkter i fremtiden med det overordnede mål at konvertere leadet til en betalende Meneto-kunde.

Hvilke oplysninger indsamles: Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn og e-mailadresse, samt eventuel kommunikation med Meneto over telefon, chat eller e-mail.

 • Navn
 • E-mail
 • Eventuel kommunikation med Meneto via chat, telefon eller mail
 • Anden data hvor potentielle kunder aktivt har valgt at deltage i f.eks Meneto quiz som er en marketing kampagne

Ved indgåelse af et nyt kundeforhold

Dette sker, når en bruger, gennem Menetos salgsafdeling laver en aftale med en salgskonsulent og får opsat en konto til vedkommendes virksomhed. I dette tilfælde sker indsamling for at kunne give kunden den bedst mulige support og generelt bedste oplevelse ved brug af Meneto produktet.

Meneto gør det for at levere en fyldestgørende onboardingproces på tværs af kanaler, der giver kunden en god forståelse af programmet således de kender regnskabsplatformen. Herunder telefonisk kontakt, mails og digital annoncering. Ligeledes er det for at være i stand til at fakturere kunden for brug af produktet.

Ved indgåelse af et nyt kundeforhold indhenter Meneto følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Land
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Betalingsoplysninger
 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens adresse
 • Virksomhedens telefonnummer
 • Virksomhedens CVR-nr.
 • Virksomhedens branche
 • Virksomhedens regnskabsår
 • Virksomhedens bankoplysninger
 • Udfyldelse af KYC via Menetos samarbejdspartner Creditro* med henblik på overholdelse af Hvidvasklovgivningen §1 punkt 17.
 • Indhentning af gamle regnskabsdata i form af virksomhedens saldobalance/regnskab pr. en given dato, virksomhedens produktliste, virksomhedens kunder og leverandører samt debitor- og kreditorliste fra tidligere regnskabsår. Hertil opsætning af bankintegrationen for at kunne afstemme regnskabet.
 • Anonymiseret data indsamlet via digitale tracking-værktøjer

* Vedgående KYC så benytter Meneto en ekstern leverandør. Creditro hjælper Meneto med indsamling af data som er relevant af vide af hensyn til at lave en intern samt relevant vurdering af virksomheden med henblik på at leve op til Hvidvasklovgivningen som er forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Løbende levering til eksisterende kunder

Som en del af den løbende levering af Menetos produkt er det nødvendigt at registrere kunders brug af produktet. Dette gøres gennem tracking af kundens henvendelser til supporten, kundens anvendelse af produktet samt brugerundersøgelser.

Hvilke oplysninger indsamles:

 • Betalingshistorik
 • Nye ejerforhold i virksomheden
 • Ændringer i regnskabspraksis såsom regnskabsår, momsperioder, virksomhedsform, konkurs m.m.
 • Supporthenvendelser og udviklingsønsker
 • Tilfredshedsvurderinger
 • Nye brugere med adgang til virksomhedskontoen
 • Navn
 • E-mail
 • Eksterne integrationer til regnskabsprogrammet såsom løn, webshop samt øvrige integrationer
 • Evt. databerigelse fra offentlige kilder
 • Anonymiseret data indsamlet via digitale tracking-værktøjer

Konti og profiler

Når du har tilmeldt dig som bruger på Webstedet og har tegnet abonnement på Tjenesterne, samt accepteret nærværende Servicevilkår, opretter du en konto hos Meneto. Du kan oprette en profil under din konto. Du er ansvarlig for enhver brugers handlinger. Enhver bruger kan ændre tjeneste- og abonnementsniveauerne i forhold til Tjenesterne.

Ved tilmelding bliver du bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode til kontoen. Det er en betingelse for at blive oprettet som Registreret Bruger at du tilknytter et betalingskort. Som Registreret Bruger, accepterer du, at du er eneansvarlig for at beskytte og holde brugernavnet og adgangskoden fortrolig, da du skal bruge disse for at få adgang til Webstedet. Du giver Meneto tilladelse til at antage, at enhver person, der anvender Webstedet ved hjælp af dit brugernavn og din adgangskode, er dig eller er bemyndiget til at handle på dine vegne. Du indvilliger i at underrette os omgående, hvis du har mistanke om uautoriseret brug af kontoen.

Omkostninger

Den månedlige Pris for tjenesten er baseret på kundens omsætning og det antal månedlige transaktioner (for eksempel antal banklinjer) kunden har. 

Meneto forbeholder sig retten til at ændre prisen på Tjenesten med mindst 1 måneds varsel til starten af en ny måned. Prisændringer træder i kraft i den næste abonnementsperiode. Prissætningsoplysninger kan findes på meneto.com. 

Kunden skal angive deres formodede omsætning for indeværende år, hvor de ønsker at benytte Meneto. Meneto vil automatisk beregne kundens omsætning, baseret på hvor meget omsætning kunden har haft i det tidligere år eller i det indeværende år. Meneto vil bruge data fra mindst 90 dage til at beregne den årlige omsætning. I det øjeblik at den beregnede omsætning overstiger grænsen for kundens plan vil Meneto opjustere kundens pris automatisk.

For transaktionbegrænsninger anvender Meneto en max månedlig begrænsning. I det øjeblik kunden overstiger den maksimale tilladte grænse, vil Meneto opjustere prisen automatisk.

Meneto forbeholder sig retten til at kræve et minimumsgebyr ved opstart for visse Tjenester, f.eks. for udarbejdelse af årsrapporter eller setup af kundens konto. I tilfælde af at dit betalingskort afvises, skal det til enhver tid skyldige beløb straks betales, og din adgang til Tjenesterne kan blive spærret eller afbrudt midlertidigt eller permanent efter Menetos skøn. Alt bagudrettet arbejde kræves betalt før arbejdet påbegyndes.

Manglende betaling

Ved manglende betaling udsendes en rykkerskrivelse til den Registrerede Bruger omkring manglende betaling, samt vejledning til hvordan ethvert udestående kan indfries. Meneto forbeholder sig retten til at opkræve et rykkergebyr efter den til enhver tid gældende takst, som pt. udgør 100 kr. samt at kunne  pålægge renter på 2% pr. påbegyndt måned. Såfremt den Registrerede Bruger, trods rykkerskrivelse, ikke betaler det skyldige beløb inden for 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Meneto ret til at ophæve samarbejdet uden yderligere varsel og har desuden ret til at opkræve beløbet for den resterende del af betalingsperioden. 

Den Registrerede Brugers mulighed for at benytte Tjenesterne vil blive spærret. Den Registrerede Bruger vil igen kunne benytte sig af Tjenesterne, så snart det fulde tilgodehavende er betalt, med mindre Meneto i samme forbindelse vælger at opsige Kunden som følge af misligholdelsen.

Hvis Kunden, på grund af manglende betaling, ikke har været i stand til løbende at aflevere den information, som er nødvendig for at levere Tjenesten - og der er gået mere end 30 dage siden informationen burde være blevet afleveret, reserverer Memento sig retten til at kræve ekstra betaling for Tjenesten. Den ekstra opkrævning svarer til en ekstra måneds abonnement pr. måneds arbejde, vi skal bogføre bagud for at kompensere for, at vi ikke har kunne udføre arbejdet, mens vi havde bemanding på til at udføre arbejdet.

4. OMFATTEDE TJENESTER

Omfattende tjenester, Meneto tilbyder dig:

 • Et standardiseret regnskabssystem, der består af en standardiseret kontoplan.
 • Regnskabssoftware.
 • Bogføringsforslag samt bogføring af kvitteringer, som de leveres af Kunden, dvs. ”som beset”.
 • Afstemning af bankkonti.
 • Momsberegning.
 • En mobilapp og en webapp, der skal bruges når Kunden uploader kvitteringer, og til at kommunikere med Meneto og til at få adgang til Kundens regnskabstal.
 • Teknisk support på Tjenesterne.

 Udover det, tilbyder Meneto nogle tilkøbstjenester. Den væsentligst er følgende:

 • Kapitalselskaber: Udarbejdelse af tal til din årsrapport, skatteberegning og virksomhedens oplysningsskema, som du selv skal indberette efterfølgende - eller vi kan indberette for dig mod et ekstra gebyr.
 • Enkeltmandsvirksomheder: Udarbejdelse af årlig saldobalance og de tal Kunden skal bruge til sit oplysningsskema. Tal til oplysningsskemaet bliver beregnet efter skattemodellen "personlig beskatning". Mod ekstra gebyr kan Kunden tilkøbe en anden beskatningsmodel "VSO". (Kunden skal selv oplyse de pågældende oplysninger via skat.dk).

Meneto forbeholder sig retten til at foretage ekstraopkrævninger såfremt regnskabsudarbejdelsen afviger fra Menetos standard. En sådan opkrævning vil altid aftales med kunden på forhånd.

Som tillæg, udarbejder Meneto årsrapport for selskaber og årlig saldobalance for enkeltmandsvirksomheder.  Meneto vil udlevere alle oplysninger til Kunden, men det er Kundens pligt at rapportere disse til myndighederne. Ligeledes vil Meneto udarbejde en momsopgørelse for Kunden gennem det regnskabssystem, som er stillet til rådighed. Det er kundens ansvar at godkende og indsende moms rapporten til myndighederne. 

Meneto tilbyder et faktureringsprogram som en del af tjenesten. Alt salg i Meneto skal registreres på én af to måder. Enten laver Kunden selv fakturaer i programmet ellers skal Kunden levere en månedelig salgsrapport baseret på en skabelon som Meneto har udarbejdet.

Ligeledes hvis kunden beslutter at anvende en webshop integration, skal Kunden sikre at enten alt salg bliver registreret som faktura i den software vi stiller til rådighed eller at salget bliver rapporteret ind korrekt til Meneto ved at anvende en månedelig salgsrapport.

Manuel bogføring af løn er ikke inkluderet i Menetos standard service. Meneto tilbyder kunden mulighed for benytte sig af adskillige integrationer med kendte lønprogrammer på markedet. 

Meneto understøtter regnskabsforhold vedr. lønsumsafgift og udarbejder disse udelukkende efter Skattestyrelsens metode 4, hvor beregningsmetoden afhænger af om virksomheden har ansatte eller ingen ansatte.

For alle Tjenester som afviger fra vores standard vilkår, vil Meneto kræve en ekstra opkrævning som bliver aftalt med Kunden.

Meneto tilbyder ingen form for rådgivning og/eller konsulenttjenester, ligesom Meneto ikke tilbyder tilpassede regnskabsløsninger. Meneto leverer de omfattede Tjenester på grundlag af Menetos fortolkning af de materialer og kommentarer, der modtages fra Kunden. Meneto kontrollerer ikke materialet.

Kunden er således eneansvarlig for at materialet er nøjagtigt, gyldigt, tilstrækkeligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alle aktiviteter i forbindelse med hvilke af Menetos Tjenester der anvendes, skal være relateret til din virksomheds sædvanlige aktiviteter.

For at Meneto kan levere de omfattede Tjenester, skal du have tilknyttet din bankkonto i Menetos bankintegration samt stille alt relevant materiale til rådighed for Meneto, herunder, men ikke begrænset til, kvitteringer, salgsrapporter osv. 

Materialet skal leveres via Menetos mobilapp eller webapp. Hvis Meneto ikke modtager det relevante materiale senest 30 dage efter en skæringsdato, kan Meneto ikke stilles til ansvar for mangelfulde eller forsinkede indberetninger som Meneto foretager i henhold til de udbudte Tjenester. Ved skæringsdato forstås udgangen af en moms-, lønsums-, eller regnskabsperiode.

Meneto vil bestræbe sig på at sikre, at modtaget materiale bogføres indenfor aftalt bearbejdningstid, så vidt det er muligt. Vores generelle tidsfrist er indenfor 72 timer, men der vil være omstændigheder, som forhindrer os i at bogføre indenfor denne tidsfrist. 

Meneto forpligter sig ikke juridisk til at bogføre tilsendt materiale indenfor den givne tidsfrist. For at udføre tjenesten kræver Meneto, at Kunden uploader materiale løbende og sikrer at de nødvendige integrationer er sat op og er funktionelle. Kunden skal tilknytte sin bankkonto og holde forbindelsen aktiv for at Meneto kan tilbyde sine ydelser. Hvis Kunden ønsker at rapportere moms gennem Menetos platform, skal kunden sikre sig, at deres konto er aktivt forbundet til vores Momsintegration.

Det er Kundens ansvar at sørge for, at Meneto modtager de nødvendige informationer ugentlig enten ved at uploade data eller sikre at integrationer er forbundet og Meneto har adgang til dataen. Meneto vil forsøge at gøre kunden opmærksom på, at informationen mangler eller integrationer skal forbindes. 

I tilfælde af at Kunden afleverer informationen mere end 30 dage for sent, reserverer Meneto sig retten til at kræve ekstra betaling for tjenesten. Den ekstra opkrævning svarer til en ekstra måneds abonnement pr. måneds arbejde, vi skal bogføre bagud for at kompensere for, at vi ikke har kunne udføre arbejdet, mens vi havde bemanding på til at udføre arbejdet. 

Hvis Kunden i tre sammenhængende måneder ikke har afleveret det pågældende materiale, forbeholder Meneto sig retten til at opsige samarbejdet uden at stå til ansvar for at gennemføre enhver form for arbejde.

5. FORHOLD

Licens

Ved at abonnere på vores Tjenester får du en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv licens til brug af og adgang til Tjenesterne i Aftaleperioden ved hjælp af Softwaren gennem forskellige enheder mod betaling af alle gældende gebyrer. Hvis du deler dine bruger loginoplysninger med nogen, gør du det på egen risiko og eget ansvar og udelukkende til egne interne forretningsformål. Meneto kan begrænse antallet af kopier af Softwaren, eller antallet af enheder, som du anvender Softwaren på. Din ret til at benytte Tjenesterne træder i kraft, når Tjenesterne er aktiveret og ophører, når din ret til at benytte Tjenesterne udløber. Du skal afinstallere Softwaren, når din ret til at benytte Tjenesterne udløber. Meneto kan deaktivere din adgang til Tjenesterne på det pågældende tidspunkt.

Når Aftaleperioden udløber, er vi ikke forpligtet til at gemme oplysninger eller data vedrørende din konto.

Hvis du abonnerer på en prøveperiode, fungerer Tjenesterne i prøveformat, og vi kan afbryde eller ændre den når som helst efter eget skøn. Lige så snart kunden har accepteret et tilbud fra Meneto vil prøveperiode ophøre.

Acceptabel brugspolitik

Hverken du eller dem, der har adgang til Tjenesterne via dit kunde-id, må benytte Tjenesterne:

 • på en måde, der er forbudt ved lov, forskrifter eller lignende;
 • til at krænke andres rettigheder;
 • til at forsøge at få uautoriseret adgang til eller forstyrre en eventuel tjeneste, enhed, data, konto eller netværk;
 • til at spamme eller distribuere malware;
 • på en måde, der kunne skade Tjenesterne eller forringe andres brug deraf, eller
 • på enhver måde eller i enhver situation, hvor Tjenesternes svigt kunne medføre dødsfald eller alvorlig personskade eller alvorlige fysiske eller miljømæssige skader.

Overtrædelse af Servicevilkårene i dette afsnit kan medføre midlertidig suspension af Tjenesterne. Meneto indstiller kun Tjenesterne i det omfang, det anses for at være rimeligt, nødvendigt og som følge af forbindelses- og tilgængelighedsrelaterede problemer i netværk, på computerplatforme og på internettet. Medmindre Meneto mener, at en øjeblikkelig indstilling er nødvendig, giver Meneto rimeligt varsel, inden Tjenesterne indstilles midlertidigt.

Brug af Tjenesterne kan være omfattet af begrænsninger, herunder, men ikke begrænset til, periodiske transaktionsmængder. Meneto vil efter eget skøn afgøre, om disse begrænsninger er blevet overtrådt. Brugeren vil om muligt modtage en advarsel i tilfælde af eventuel overtrædelse af en sådan begrænsning. Hvis brugeren ikke udbedrer sin brug, har Meneto ret til at opsige nærværende aftale med brugeren med øjeblikkelig virkning.

Validering, automatiske opdateringer og indsamling af data til Software

Meneto kan automatisk kontrollere versionen af en hvilken som helst Meneto-Software. Enheder, som Softwaren er installeret på, kan med jævne mellemrum give oplysninger, som gør det muligt for Meneto at kontrollere, at Softwaren er korrekt licenseret. Disse oplysninger omfatter Software versionen, slutbrugerens brugerkonto, produkt id-oplysninger, et maskin-id samt adressen på enhedens internetprotokol. Hvis Softwaren eller Tjenesterne ikke er korrekt licenseret eller opdateret til seneste version, kan det påvirke Softwarens funktionalitet. Du må kun få opdateringer eller opgraderinger til Softwaren fra Meneto eller autoriserede kilder. Ved at bruge Softwaren giver du dit samtykke til overførsel af de oplysninger, der beskrives i dette afsnit. Meneto anbefaler altid at anvende den seneste version af Softwaren. Visse Tjenester kræver muligvis, eller kan muligvis forbedres ved hjælp af installation af lokal Software (f.eks. agenter, enhedsadministrationsprogrammer) (”Apps”). Disse Apps kan indsamle data om brug af disse Apps samt deres ydeevne, som kan overføres til Meneto og bruges til de formål, der er beskrevet i vores Privatlivspolitik.

Tredjemandssoftwarekomponenter

Softwaren kan indeholde tredjemandssoftwarekomponenter. Medmindre andet er angivet i den pågældende Software, licenserer Meneto (ikke tredjemanden) disse komponenter til Kunden i henhold til Menetos licensvilkår og -meddelelser.

Tekniske begrænsninger

Du skal overholde og må ikke omgå en Tjenestes eventuelle tekniske begrænsninger, som kun giver dig mulighed for at bruge den på en bestemt måde. Du må ikke downloade eller på anden måde fjerne kopier af Software eller kildekoden fra Softwaren eller en Tjeneste, medmindre det er udtrykkeligt tilladt.

Ændringer og tilgængelighed af Tjenesterne

Meneto kan fra tid til anden foretage kommercielt rimelige ændringer i alle Tjenester. Meneto kan ændre eller stoppe en Tjeneste i ethvert land, hvor Meneto er underlagt en lov, forpligtelse eller et andet krav, som (1) generelt ikke finder anvendelse på virksomheder, der driver forretning i det pågældende land, (2) som gør det vanskeligt for Meneto at fortsætte driften af Tjenesterne uden at ændre den og/eller (3) giver Meneto grund til at tro, at disse Servicevilkår eller Tjenesterne kan være i strid med et sådant krav eller en forpligtelse. Hvis Meneto stopper en Tjeneste af lovmæssige årsager, krediteres kunderne for ethvert forudbetalt beløb for perioden efter Tjenestens ophør.

En Tjenestes tilgængelighed, funktionalitet og sprogversioner for hver Tjeneste kan variere fra land til land. For information om en Tjenesternes tilgængelighed, henvises kunden til meneto.com.

Overholdelse af gældende lovgivning.

Meneto overholder alle love og bestemmelser, der gælder for Menetos levering af Tjenesterne. Meneto er dog ikke ansvarlig for overholdelse af love eller forskrifter, som gælder for kunden eller kundens specifikke branche, og som generelt ikke er gældende for tjenesteudbydere af informationsteknologi. Meneto fastslår således ikke, om dine data indeholder oplysninger, der er omfattet af en bestemt lov eller regulering. Alle sikkerhedshændelser er underlagt vores Privatlivspolitik.

Du skal overholde alle love og regler, der gælder for din brug af Tjenester, herunder love vedrørende beskyttelse af personoplysninger, persondata, biometriske data, databeskyttelse og fortrolighed i forbindelse med kommunikation. Du er ansvarlig for at afgøre, om Tjenesterne er egnet til opbevaring og behandling af oplysninger, der er omfattet af en bestemt lov eller regulering, og for at bruge Tjenesterne på en måde, der er i overensstemmelse med dine juridiske og lovmæssige forpligtelser. Du er ansvarlig for at reagere på enhver anmodning fra en tredjemand om din brug af en tjeneste.

Sikkerhedskopiering af data

Du er forpligtet til at opbevare kopier af alle data, der indtastes eller anvendes i Tjenesterne.

Meneto følger godkendte branchestandarder og -procedurer til at forebygge tab af data, herunder regelmæssig sikkerhedskopiering, men kan ikke garantere, at dine data ikke går tabt.

6. AFTALEPERIODE; OPSIGELSE OG OPHÆVELSE

A. Nærværende Servicevilkår træder i kraft som en kontraktlig aftale, efter din accept og brug af Webstedet, og forbliver i kraft, indtil du eller Meneto opsiger din konto i henhold til vilkårene i dette afsnit.

B. Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, kan begge parter til enhver tid ophæve den indgåede aftale, der er beskrevet i nærværende Servicevilkår med varsel til den anden part på løbende måned plus en måned. I så fald ophæves din konto automatisk og Meneto vil fortsat levere de Tjenester, der er nødvendige for at fuldende eventuelle transaktioner mellem dig og en anden Registreret Bruger.

C. Opsigelse af en konto medfører automatisk opsigelse af alle tilknyttede profiler.

D. Uden at begrænse vores øvrige retsmidler, kan vi udstede en advarsel eller indstille adgangen til din konto på ubestemt tid eller spærre din konto eller et opdrag, og nægte at yde nogen eller alle Tjenester til dig, hvis: (1) du overtræder betingelserne eller vilkårene i nærværende Servicevilkår eller de tilknyttede politikker og oplysninger, herunder vores skriftlige politikker og procedurer, der er offentliggjort på Webstedet, (2) vi ikke er i stand til at bekræfte eller godtgøre gyldigheden af alle oplysninger, du giver os eller (3) vi, efter eget skøn, mener, at dine handlinger kan pålægge dig, vores registrerede brugere eller Meneto et juridisk ansvar eller er i strid med Webstedets interesser. Når adgangen til din konto er blevet spærret eller ophævet på ubestemt tid, må du ikke fortsætte med at anvende Webstedet under samme konto, en anden konto eller oprette en ny konto.

E. erudover kan overtrædelser af nærværende Servicevilkår medføre retsforfølgelse med alle lovlige mider og yderligere bøder og straffeforanstaltninger.

F. Når din konto ophæves uanset årsag, har du ikke længere adgang til data, meddelelser, filer og andet materiale, som du gemmer på Webstedet. Materialet kan blive slettet sammen med alle dine tidligere indlæg og forslag.

7. DATABESKYTTELSE OG FORTROLIGHED

Din brug af Webstedet og de Tjenester, der tilbydes herpå, er underlagt vilkårene i nærværende Servicevilkår og Menetos Privatlivspolitik. Det er dit ansvar at læse Menetos Privatlivspolitik, som er indarbejdet ved henvisning, inden du anvender Webstedet. Vi foreslår, at du læser Privatlivspolitik nøje igennem og udskriver et eksemplar til dig selv. Privatlivspolitik offentliggøres på Webstedet og kan blive opdateret fra tid til anden. Vi kan være forpligtet ved lov til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder eller tredjemand, efter modtagelse af en stævning, og du giver os tilladelse til at videregive oplysninger, som vi, efter eget skøn, mener er nødvendige eller hensigtsmæssige.

Meneto bruger en række underleverandører til at levere vores produkt. Se en opdateret liste her.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Menetos indhold og Software

Din brug af Webstedet, Softwaren og Tjenesterne, er underlagt betingelserne eller vilkårene i nærværende Servicevilkår. Alle immaterielle rettigheder til Webstedet og Softwaren tilhører Meneto. Det er dit ansvar at læse nærværende betingelser og vilkår. Nærværende betingelser offentliggøres på Menetos websted og kan blive opdateret fra tid til anden.

Registreret brugerindhold

 1. Du er eneansvarlig for oplysninger, du sender til eller videregiver via vores Websted, herunder, men ikke begrænset til, (a) lyd-, video- eller fotografisk indhold (samlet benævnt “Multimedieindhold”) og (b) indlæg eller oversigter, der offentliggøres i et hvilket som helst offentligt tilgængeligt meddelelsesområde via en e-mailfunktion eller Menetos feedbackfunkton (samlet benævnt “Ikke-multimedieindhold”) og (c) alt andet indhold af personlig karakter, brugerinput, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af din virksomhed og dine Tjenester samt behovet for vores Tjenester (“Personligt Indhold”). Du bevarer ejendomsretten til alt multimedieindhold og personligt indhold, med forbehold af de tilladelser, der er tildelt deri.
 2. Dine oplysninger må ikke: (a) krænke tredjemandtredjemands rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendom, omtale eller beskyttelse af personoplysninger, (b) være ærekrænkende, injurierende, truende eller chikanerende, ej heller må de (c) være uanstændige, usømmelige eller indeholde pornografi.

9. ERKLÆRINGER, ANSVARSFRASKRIVELSER, BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER

Erklæringer og indeståelser

Du erklærer, garanterer og accepterer:

 • Kun at give adgang til en konto til brugere, der er bemyndiget til at handle på vegne af en Registreret Bruger og udelukkende i overensstemmelse med nærværende Servicevilkår.
 • At påtage dig det fulde ansvar for enhver handling foretaget af en bruger, der anvender din konto.
 • Ikke at anvende en konto, et brugernavn eller en adgangskode tilhørende en anden Registreret Bruger, som ikke udtrykkeligt har bemyndiget dig til at anvende førnævnte.
 • Ikke at tillade en uautoriseret tredjemand at anvende din konto.
 • Ikke at anvende nogen enhed, Software eller rutine, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle vira, trojanske heste, orme, tidsbomber, robotter eller denial-of-service-angreb, der har til formål at beskadige eller forstyrre driften af Webstedet eller eventuelle transaktioner, der foretages via Webstedet.
 • Ikke at opsnappe eller fjerne noget system, nogen data eller nogen personoplysninger fra Webstedet.
 • Ikke at foretage handlinger, der påfører Webstedets infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning, herunder, men ikke begrænset til, “spam” eller andre uanmodede og uautoriserede massemailteknikker.
 • At du har ret og bemyndigelse til at acceptere nærværende Servicevilkår og indgå forretningsaftaler i henhold dertil.
 • At du udelukkende anvender Webstedet med det formål at få adgang til vores Tjenester.
 • At du ikke vil anvende Webstedet eller vores Tjenester til at bedrage eller vildlede nogen enkeltperson eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, Meneto eller enhver offentlig myndighed.
 • At du ikke vil anvende Webstedet til at overtræde nogen lov eller bestemmelse.

Garantierklæring

Tjenesterne, der leveres af os, leveres ”SOM BESET” og uden nogen garantier eller betingelser (udtrykkelige eller stiltiende, herunder stiltiende garantier for salgbarhed, nøjagtighed, egnethed til et bestemt formål, adgang og ikke-krænkelse, der opstår ved lov eller på anden vis eller som følge af en forretningstransaktion, brug eller handel). Vi afgiver ingen erklæringer og yder ingen garantier af nogen art, enten udtrykkelige eller stiltiende, vedrørende tredjemands kvalitet, identitet eller pålidelighed, eller vedrørende nøjagtigheden af de indlæg, der offentliggøres på Webstedet af tredjemand.

Ansvarsbegrænsning

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig eller andre registrerede brugere for indirekte, deraf følgende eller utilsigtede skader i henhold til nærværende aftale, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af forretningsmuligheder eller tab af goodwill, selvom vi er blevet underrettet om risikoen for sådanne skader eller tab. Uanset eventuelle andre bestemmelser i nærværende aftale, overstiger vores ansvar over for dig i forbindelse med eventuelle søgsmål eller krav knyttet til Tjenesterne, under ingen omstændigheder mere end et beløb svarende til 12 måneders abonnementsbetaling til Meneto.

Skadesløsholdelse

Du accepterer, at forsvare og skadesløsholde Meneto for ethvert tab, omkostninger, udgifter, erstatningsansvar eller andre forpligtelser, som Meneto pådrager sig som følge af omkostninger, forpligtelser, tab, skader, retsmidler, krav eller søgsmål fremsat af tredjemand mod Meneto: (1) I forbindelse med din brug af Tjenesterne, eller (2) som følge af din brug af Menetos Websted, Tjenester eller Software, (3) din overtrædelse af enhver bestemmelse i nærværende Servicevilkår, (4) ethvert ansvar som følge af beskatning af betalinger eller en del deraf, (5) enhver uagtsom eller forsætlig forseelse begået af dig. Vi forbeholder os ret til at indberette enhver forseelse, som vi bliver opmærksomme på, til de relevante offentlige myndigheder eller på anden vis.

Links

Webstedet kan indeholde links til tredjemandswebsteder, der ikke er under Menetos kontrol eller drift. Når vi stiller links til rådighed, gør vi det udelukkende for brugernes bekvemmeligheds skyld, og vi tilslutter os eller påtager os ikke ansvaret for indholdet af et linket websted eller af et link indeholdt på et linket websted.

Data

Du er ansvarlig for udarbejdelse, opbevaring og sikkerhedskopiering af dine forretningsdokumenter. Nærværende Servicevilkår og eventuel tilmeldelse på eller efterfølgende brug af dette websted vil ikke blive fortolket som værende ensbetydende med at Meneto er ansvarlig for at gemme, sikkerhedskopiere, opbevare eller give adgang til oplysninger eller data i en given periode.

10. DIVERSE VILKÅR OG BETINGELSER

A. Overholdelse af loven

Du er ansvarlig for at overholde gældende love, bestemmelser og traktater, idet du husker på, at adgang til indholdet på dette websted muligvis ikke er lovlig for visse enkeltpersoner eller i visse lande.

B. Ændringer og afkald

Meneto anses ikke for at have ændret eller frafaldet nogen af sine rettigheder eller retsmidler i henhold til nærværende Servicevilkår, medmindre den pågældende ændring eller frafald af rettigheder eller retsmidler i henhold til nærværende Servicevilkår sker skriftligt og underskrives af en bemyndiget repræsentant for Meneto. Ingen forsinkelser eller udeladelser i Menetos udøvelse af sine rettigheder eller retsmidler forringer Menetos rettigheder eller kan fortolkes som et afkald. Enhver enkeltstående eller delvis udøvelse af en rettighed eller et retsmiddel udelukker ikke yderligere udøvelse af en anden rettighed eller et andet retsmiddel.

C. Vilkårenes uafhængighed

Hvis bestemmelser i nærværende Servicevilkår ikke kan håndhæves, er parterne enige om at evt. uhåndhævelige bestemmelser skal finde anvendelse i størst muligt omfang, mens de resterende Servicevilkår bevarer fuld retskraft og retsvirkning.

D. Overdragelse eller overførsel

Du må ikke overdrage, tildele eller delegere dine rettigheder eller forpligtelser (herunder din konto) i henhold til nærværende Servicevilkår til tredjemand uden Menetos udtrykkelige skriftlige tilladelse, og ethvert forsøg på at gøre det vil blive erklæret for ugyldigt. Meneto kan efter eget skøn overdrage nærværende aftale eller sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende Servicevilkår til tredjemand, efter varsel, uden behov for at indhente samtykke.

F. Force majeure

Ingen af parterne i nærværende Servicevilkår er ansvarlige for manglende opfyldelse eller pålæggelse af en eventuel forpligtelse i henhold til Servicevilkårene grundet arbejdsforstyrrelser, ulykker, brande, oversvømmelser, telekommunikations- eller internetfejl, strejker, krige, optøjer, blokader, regeringshandlinger, statslige krav og lovbestemte reguleringer eller restriktioner eller andre lignende forhold ud over den pågældende parts rimelige kontrol. Tidsfristen for denne parts opfyldelse skal forlænges med en periode, der svarer til den pågældende forsinkelses varighed.

G. Varsel

Alle meddelelser, der påkræves eller tillades i henhold til nærværende Servicevilkår, skal være skriftlige og anses for at være behørigt givet, såfremt de leveres personligt eller sendes pr. telefax, a-post eller elektronisk post. Meddelelser, der sendes med posten, anses for at være givet ti (10) hverdage efter afsendelse til nedenfor anførte adresser eller til en anden adresse anført af en part ved skriftlig meddelelse.

Til Meneto: Vesterbrogade 1e, 1620 København.

Til en Registreret Bruger: Til den adresse, der er knyttet til den registrerede brugers adgang eller loginoplysninger.

H. Overskrifter og betingelser

Overskrifterne skrevet med fed skrift i nærværende Servicevilkår er udelukkende inkluderet i henvisningsøjemed og har ingen bindende virkning.

I. Integrering

Nærværende Servicevilkår og alle dokumenter, der henvises til i nærværende Servicevilkår (herunder politikker, der er tilvejebringes og gøres tilgængelige via hyperlink), udgør hele aftalen mellem dig og Meneto med hensyn til brug af dette websted, og erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne vedrørende kontraktens genstand samt eventuelle modstridende eller uoverensstemmende vilkår på et eventuelt websted, der linker til eller er linket fra Webstedet.

J. Gyldighed

Afsnit 4, 5, 6, 7 og 8 forbliver gyldige, efter eventuel ophævelse af nærværende Servicevilkår, uanset årsag.

Du tilrådes også at læse vores Privatlivspolitik.

K. Lovvalg og jurisdiktion

Enhver tvist mellem os vedrørende Tjenesterne, nærværende Servicevilkår eller deres gyldighed eller fortolkning deraf er underlagt København Byrets enekompetence.